Volop aandacht voor lopen

In Rotterdam vond op 4 juli het eerste Nationale Voetgangerscongres Lopen Loont plaats. Een memorabele dag die de start van een nieuwe beweging markeert, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de voetganger. Een aantal concrete initiatieven zagen het daglicht.

Lectoraat

Zo kondigde Ineke Spapé, lector aan de NHTV, aan een lectoraat Lopende Zaken te willen starten. Hier komen  studie, onderzoek, studentenbijdragen en kennis uit onderwijs en de praktijk samen op het gebied van voetgangers. Niet alleen als verkeersdeelnemers, maar juist ook als gebruikers van het publieke domein.  “Dat lectoraat gaan we voor het eerste jaar opzetten met crowdfunding: gezocht worden 10 (middel)grote gemeenten, die budget bijeen brengen voor dit lectoraat”, legt Spapé uit. “We vragen € 10.000 per gemeente voor het eerste jaar, maar daarvoor ontvangen de deelnemende gemeenten ook een eerste voetgangersscan in hun gemeente of een FreshBrainsproject (pressure cooker session) van een week met studenten-op-locatie.” Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar Ineke Spapé via spape.c@nhtv.nl.


Voetgangersberaad

Gekoppeld aan het lectoraat Lopende Zaken wil de NHTV het initiatief nemen om samen met geïnteresseerde partners te werken aan een structurele kennisborging op landelijk niveau in de vorm van een Voetgangersberaad. Werktitel: VOET, ofwel  ‘VoetgangersOnderzoeks- en Expertcentrum voor de Toekomst’. Dit beraad kan analoog aan het Fietsberaad beleid, kennis en publicaties over voetgangers ontwikkelen en verspreiden, bijeenkomsten organiseren en onderzoek en projecten initiëren. Na de zomer wordt geïnventariseerd hoe de oprichting van dit beraad tot stand kan komen en welke partners daar bij betrokken zouden kunnen worden.  Voor meer informatie kunt mailen naar Ineke Spapé via spape.c@nhtv.nl.

Stagiairs zoeken gemeenten

Twee stagiairs van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan in september bij Mobycon aan de slag. Hun opdracht is te onderzoeken wat de juiste stappen zijn om tot een voetgangersnetwerk te komen. De studenten zijn op zoek naar meerdere gemeenten om de theorie van het opbouwen van een netwerk op toe te passen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meebouwen aan kennis en onderzoek? U kunt uw reactie sturen naar Johan Diepens - j.diepens@mobycon.nl.

Charter

Het enthousiasme over lopen wordt niet alleen door Rotterdam onderstreept. Zo zijn bijvoorbeeld ook gemeente Eindhoven en Tilburg enthousiast. Zij ondertekenen binnenkort het Charter voor Walking en bekrachtigen dat zij de voordelen van lopen erkennen. Kijk hier voor meer informatie over de Charter.

Boek over voetgangers

Stedenbouwkundige Annemieke Molster en landschapsarchitect Sandra Schuit zijn begonnen met het schrijven van het boek over voetgangers. “Dit boek gaat u helpen om steden voetgangersvriendelijker te maken met kennis over voetgangers en veel inspirerend beeldmateriaal”, vertelt Molster enthousiast. Het boek ligt naar verwachting begin 2018 in de winkel.

En zo zorgen wij met elkaar er voor dat de beweging gaande blijft. Volgend jaar wordt wederom het Nationaal Voetgangerscongres georganiseerd. We keep on moving! Loopt u mee? 

 

Bekijk hier de video van de dag, de presenaties van de sprekers en de repotages over/van de verschillende sessies en sprekers.

Video

 

 

Presentatie

Tijdens het eerste Nationale Voetgangerscongres kwamen vakprofessionals uit verschillende deelgebieden en deelden hun visies, ideeën en oplossingen voor voetgangersvraagstukken. Hieronder vindt u hun presentaties:

 

 

Sessie: Ruimte voor de voetganger | Dirk Iede Terpstra (Gemeente Amsterdam) &
 Ruben de Bruijne (Gemeente Amsterdam)Sessie: Walk21 | Jim Walker (Walk21)

City Lounge | José Besselink (Gemeente Rotterdam) Moniek Zwinkels (Gemeente Rotterdam)

 

 


Sessie: Prettige Plekken | Kyra Kuitert (Bureau KM)


Sessie: Comfortnormen in Brussel | Sofie Walschap (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
& Dirk Dufour (Timenco)

 


Sessie: Comfortnormen in Brussel | Sofie Walschap (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) & Dirk Dufour (Timenco) 

Sessie: De onzichtbare mobiliteit | Johan Diepens (Mobycon)Sessie: Ruimte van 8 tot 80 | Naomi Felder (Bureau Feld) & Jorn Wemmenhove (Street Makers)


Sessie: Investeren in Lopen Loont | Emile Oostenbrink (CROW),Annemieke Molster (Molster Stedenbouw) & Martijn Lelieveld (Decisio)


Sessie: Slow Traffic Retail | Tony Wijntuin (WYNE Stragety & Innovation), Giuliano Mingardo & Jan Jelle Witte (Erasmus Universiteit)

   

 

 

 

 

                          

Reportages van de dag

Hieronder vindt u verschillende reportages/ artikelen over de verschillende sessies tijdens het Nationaal Voetgangerscongres Lopen Loont 2017.

 • Aanzet tot actie | Door Annemieke Molster (Molster Stedenbouw)

  Aanzet tot actie | Door Annemieke Molster (Molster Stedenbouw)

  Tijdens Lopen Loont! hebben we de hele dag over lopen gepraat, inspirerende voorbeelden gezien en tijdens de Rotterdam safari’s ervaren hoe het is om voetganger te zijn in een stad die sinds de wederopbouw wordt geregeerd door auto’s, maar waar nu verandering in komt. Ik ben benieuwd wat de deelnemers het meest is bijgebleven en of het is gaan kriebelen, of beter nog, heel erg is gaan jeuken om aan de slag te gaan, liefst direct!
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade: Hoe de openbare ruimte anders ingericht kan worden

  Rijksbouwmeester Floris Alkemade: Hoe de openbare ruimte anders ingericht kan worden

  Door de globalisering en het digitale tijdperk ziet Rijksbouwmeester Floris Alkemade allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de openbare ruimte. Maar dat creëert ook kansen. Kansen om de openbare ruimte anders in te richten en de dominantie van de auto in te ruilen voor die van de voetganger en de fietser.
 • Drie verkeersnetten in Amsterdam | Sessie 'Hoeveel ruimte heeft de voetganger nodig?'

  Drie verkeersnetten in Amsterdam | Sessie 'Hoeveel ruimte heeft de voetganger nodig?'

  Na een zeer inspirerende safari door Rotterdam Central District, onder leiding van verkeersdeskundigen van gemeente Rotterdam kreeg Amsterdam de gelegenheid om in een verdiepingssessie duidelijk te maken dat de hoofdstad van het land ook z’n mannetje staat als het gaat om het verwennen van voetgangers. Dirk Iede Terpstra liet een reeks dia’s zien van de Rode Loper, een lustoord voor voetgangers, dwars oor de stad, van Amsterdam CS naar RAI. De route volgt de Noord-Zuid lijn.
 • Topkwaliteit voor voetgangers in Brussel | Sessie 'Comfortnormen in Brussel'

  Topkwaliteit voor voetgangers in Brussel | Sessie 'Comfortnormen in Brussel'

  The more we walk, the better the city. Dat had Jim Walker gezegd ‘s ochtend in zijn key note. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – een cluster van 19 gemeenten – zit op dezelfde lijn. Verwen de voetgangers, loopt als een rode draad door het gewestelijk beleid, aldus Dirk Dufour, Timenco.
 • Houd bij de inrichting van de straat rekening met mensen van 8 tot 80 jaar | Sessie 'Ruimte voor 8 tot 80'

  Houd bij de inrichting van de straat rekening met mensen van 8 tot 80 jaar | Sessie 'Ruimte voor 8 tot 80'

  Aan de Kruiskade in Rotterdam heeft de gemeente Rotterdam zogeheten ‘one-seaters’ laten plaatsen op een pleintje, als onderdeel van het City Lounge-concept dat de stad realiseert. Veel Rotterdammers maken gebruik van deze zitplekken. “De vraag is alleen: wie gebruiken hem niet?”, zegt stedenbouwkundige Lior Steinberg van Street Makers. Hij bedoelt daarmee: houd in het voetgangersbeleid ook rekening met kinderen en ouderen.
 • Terrorismebestrijding onverwachte steun in loopbeleid | Pex Langenberg (Wethouder Rotterdam)

  Terrorismebestrijding onverwachte steun in loopbeleid | Pex Langenberg (Wethouder Rotterdam)

  Het stimuleren van voetgangersbeleid krijgt steun uit onverwachte hoek: de recente aanslagen in Londen en Berlijn zorgen ervoor dat er vanuit veiligheidsbeleid een sterkere roept is voor autovrije straten.
 • Aantal voetgangersongevallen verdubbeld | Rob Methorst (SWOV)

  Aantal voetgangersongevallen verdubbeld | Rob Methorst (SWOV)

  De rol van de voetganger en de gevolgen van lopen – positief en negatief – worden systematisch onderschat. En dat is vreemd, want een derde van alle verplaatsingen gebeurt te voet. Het aantal ongevallen met voetgangers is binnen enkele jaren daarbij verdubbeld.
 • De onzichtbare modaliteit laten zien | Sessie 'De onzichtbare mobiliteit'

  De onzichtbare modaliteit laten zien | Sessie 'De onzichtbare mobiliteit'

  Onze groep trekt de binnenstad in. Johan Diepens (Mobycon) en Emiel Arends (gemeente Rotterdam) laten zien hoe goede investering in publieke ruimte, binnen een heldere visie, de voetganger op nummer één zet.