Lopen Loont!

4 juli in Rotterdam krijgt ‘lopen’ eindelijk zijn verdiende aandacht, voor meer gezondheid, voor bruisende winkelcentra, voor goede bereikbaarheid en een aangenaam leefklimaat.
Voor het eerst komen vakprofessionals op alle facetten van ‘lopen’ bijeen, voor kennisuitwisseling en inspirerende ontmoetingen. Dit is uniek. Samen praten, denken en werken aan visies, praktische oplossingen en integrale aanpakken. Om meer te doen met de meest gebruikte vervoersmodaliteit: de benenwagen. Doet u ook mee? We nodigen u graag uit.

Lopen is immers van grote betekenis voor mens en maatschappij. We ‘doen het’ dagelijks op weg naar ons werk, als we gaan winkelen, als we even een frisse neus willen halen, op weg zijn naar vrienden in de stad en veel, veel vaker (dan we denken). Daarmee stimuleren wij de (binnenstads)economie, verhogen wij vestigingsklimaat en vastgoedwaarde, gaan we nuttig om met schaarse ruimte, blijven we gezonder en, als de leeftijd toch begint te tellen, langer zelfstandig. En nog veel meer.

Als kennisdomeinen samenkomen bereik je het meest
Lopen is zo vanzelfsprekend, dat we bijna vergeten dat ‘lopen’ ook gestuurd en gefaciliteerd kan worden. Of beter gezegd: moet worden. Daarom brengen wij 4 juli beleidsmakers, stedenbouwkundigen, beweegspecialisten, gezondheidsprofessionals, verkeerkundigen, (binnenstad)economen, landschapsarchitecten, ontwerpers en bestuurders bij elkaar. Want ‘Lopen’ is een nog volop te ontginnen aandachtsgebied. Een zeer actueel aandachtsgebied, zoals u op 4 juli zal ervaren. Onder andere Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rob Methorst (SWOV) en Jim Walker (Walk21) geven hun visie, en zijn benieuwd naar de uwe.

Tijdens Lopen Loont! ontmoet u collega’s uit uw eigen vakgebied, legt u verbinding met professionals uit andere domeinen, wisselt u kennis, visies en visitekaartjes uit. En gaat u geïnspireerd én met concrete tips en actiepunten huiswaarts:

·  Om de openbare ruimte logisch, beweegvriendelijk, toegankelijk en uitnodigend in te richten
·  Mensen tot meer lopen te bewegen
· ‘Lopen’ goed en duurzaam te organiseren

We zien u graag in Rotterdam in de Nieuwe Poort in hartje Rotterdam.
De Nieuwe Poort bevindt zich in het Groot Handelsgebouw en is goed bereikbaar te voet.